Sous-groupe K.40


Langues Sous-ensembles Profil
K.41a Mbowe Mbowe Luyi (Est)
K.41b Mbumi
K.42 Kwangwa  
K.43 Kwandi
K.44a Mwenyi Mwenyi Luyi (Ouest), influence des langues voisines
K.44b Liyuwa
K.45 Makoma  
K.46 Nyengo
K.47 Imilangu
K.48a Simaa Simaa Mashi fortement luyisé
K.48b Mulonga

Home page
Document principal
Page d'accueil

©  Maniacky 1997