swahili smiley  Mchekeshaji


Furaha

Huzuni

:)

Kufurahi

:(

Kuwa na huzuni

:-)

Kucheka

:-(

Kuwa na huzuni

:-))

Kufurahi sana

:-((

Kuhuzunika sana

:->

Kufurahi sana

:-<

Kuhuzunika sana

'-)

Kutupa jicho

:-C

Kutofurahi

;-)

Kutupa jicho

:-0

Kupiga kelele

:-D

Kupiga cheko kubwa

:'-(

Kulia

:'-)

Kuangua cheko

-

Kubusu

Maono ya kumbakumba

:-*

Kubusu

:-/

Kushuku

:*

Busu

:-7

Kula mwande

:*)

Busu

:-|

Haidhuru

:-X

Mabusu

:-@

Msaada

%-)

Kuchoka

|-)

Kusinzia


Home page
Page d'accueil

http://www.bantu-languages.com/bantu/cheka.html